ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเสื้อยิดพระราชทาน "BIKE อุ่นไอรัก"
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเสื้อยิดพระราชทาน "BIKE อุ่นไอรัก"  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี