รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานระบบบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศึกษาดูงานระบบบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด้านการจัดการสวัสดิการเชิงธุรกิจ(ร้านสะดวกซื้อ),ด้านระบบการดูแลผู้มีอุปการคุณและครอบครัวโรงพยาบาล,ด้านศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็นการพัฒนาระบบริการของโรงพยาบาลสรรพนิทธิประสงค์ โดยมีนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ บุญญฤทธ์ สิงห์เรือง