ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาล

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ชำนาญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล              ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดรุ่นที่ 1 ซึ่งมีบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง