รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพ(Hospital Accreditation)

วันนี้ (8 พ.ย.61) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การกล่าวต้อนรับข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1            ในโอกาสศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation) จิตบริการของการทำงานและความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการ:พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง