ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2561

วันนี้(7 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 9/2561 โดยมีกิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชสรรพสิทธิ์ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตามวาระต่างๆ  

 ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง