รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า

วันนี้ (6พ.ย.61) เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้า กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์      ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 65 ในการก่อตั้ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึก สดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ลักษะณะวดี สุพรหม