ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบรูปหล่อ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ (2/11/61) เวลา09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยผู้บริหารถวายการต้อนรับพระอาจารย์สุรศักดิ์ จากวัดป่าถ้ำไชยเจริญ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อมอบรูปหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง