ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (11/10/61) เวลา 09.30 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ โดยได้รับมอบหมายจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าเยี่ยมราษฎรตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง