พิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนที่ 13 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ เสถียรพงษ์ มณีขาว)

    พิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนที่ 13 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ เสถียรพงษ์ มณีขาว)