รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนที่ 13

นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 12.30 น. จากนั้นได้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กราบสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเดินทางเข้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก,กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาลฯ และเดินทางไปยังห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อร่วมพิธีต้อนรับ โดยมีนายแพทย์ประวิทย์ แพทย์หญิงเพ็ชรศรี วิริยสิทธาวัฒน์ ให้เกียรติคล้องมาลัยเพื่อเป็นการต้อนรับทั้งนี้ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 10 นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์