ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าพบและรายงานตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผอ.รพ.กับ ผวจ.อบ.
วันนี้ (8ก.ย.61) เวลา 13.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าพบและรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง