รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานประกันสังคมและพรบ.รถ รพ.กรุงเทพจันทบุรี

            นางฐิติรัตน์ ทวีชัยธนสกุล หัวหน้าศูนย์ประกันสังคมและพรบ.นำคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนในเครือขายศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานประกันสังคมและพรบ.รถ รวมทั้งประกันชีวิต โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โดยมี นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

ข่าว /ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ