รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

นายแพทย์ศรัณย์  วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ   คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จำนวน 50 คน  นำโดย นายกิตติ  กิตติเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านบริหาร  เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการส่งต่อและการให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วยต่างชาติ   ของศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) รพ.สรรพสิทธิประสงค์  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5    

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์