ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “นักเทคนิคการแพทย์ 2P Safety”

                      นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “นักเทคนิคการแพทย์ 2P Safety” ในงานประชุมวิชาการนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ  ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง