ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

     นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคเป็นประธานในพิธีไหว้ครู 2561 ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงอออกถึงคุณธรรมในจิตใจ ความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความถนัด ซึ่งถือว่าครูนั้นเป็นทิศๆ หนึ่งในจำนวนทิศทั้ง 6 โดยเฉพาะเป็นทิศเบื้องขวา เรียกว่า ทักขิณ ทิศที่ว่าให้ความถนัด คือเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา โดยมีคณาจารย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก