รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมด้วยรักและห่วงใย Happy Valentine Day 2018


               นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมด้วยรักและห่วงใย Happy Valentine Day 2018 ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ มีการมอบสตอร์เบอรี่จากโครงการหลวง จำนวน 400 กล่อง ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลฯ โดยมีนายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  พลับพลาเรือนไทย

 ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / เสถียรพงษ์ มณีขาว,อนุสรณ์ แสงแดง