ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Area Focus) ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร

           นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Area Focus) โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลดอนตาล และโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ชลชื่น แสนใจกล้า