รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ สำหรับ พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหาร ผ่านศึก ประจำปี 2561นั้น จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงและสดุดีวีรชนทหารผ่านศึก ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติในทุกสมรภูมิ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ตระหนักถึงคุณความดีของทหารหาญ ที่เป็นกองกำลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ ในการเผชิญหน้ากับอริราช ศัตรูอย่างไม่หวั่นเกรงต่อภยันตรายใดๆ ทหารทุกคนต่างสละได้ทุกสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ร่างกายและลมหายใจ อีกทั้งให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทรต่อทหารผ่านศึก รวมทั้งยังคงระลึกถึงและไม่ลืมเลือนวีรกรรมที่เหล่าวีรชนทหารผ่านศึกที่ได้เคย ประกอบเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน และ เพื่อคนไทยทั้งปวง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อนุสาวรีย์วีรชน มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว/ภาพ ทิพวรรณ ขาววงษ์