ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานของกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อติดตามการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบให้เกิดการบริหารจัดการที่รวดเร็วและทันท่วงทีต่อระบบการให้บริการของโรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง