ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมสหสาขาวิชาชีพ Home Ventilator ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อมอบเครื่องช่วยหายใจรุ่น Carina:Drager จำนวน 2 เครื่อง เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับกองทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โดย นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว,อนุสรณ์ แสงแดง