ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน “อุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”

            นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสร่วมงาน “อุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์