รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำใส้ตรง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐

               นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำใส้ตรง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง