รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมตั้งโรงทาน “งานปฎิบัติธรรมอาจริยบูชา 100 ปี ชาตกาล (หลวงพ่อชา สุภัทโท)”

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมตั้งโรงทาน งานปฎิบัติธรรมอาจริยบูชา 100 ปี ชาตกาล (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เพื่อให้บริการ อาหารเครื่องดื่ม ญาติธรรมที่มาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / จิรัฐกา เยนา