กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล

 นายแพทย์จิรวัฒน์ รากวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในโอกาสทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่และกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งนำโดย พระครูวิบูลย์กิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ  ศํกดา ยอดสิงห์