ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล

                นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 9 จำนวน 51 คน  ถือเป็นการพัฒนาผู้นำทางการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ ในหารบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์