รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 ร่วมกับ มทบ.22

                นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้ นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีพลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธีเปิด  เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพและสร้างสรรค์พัฒนาการด้านการของเด็ก ภายใต้คำขวัญที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยจัดกิจกรรม จากกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องการดูแลรักษาฟัน,งานป้องกันควบคมการติดเชื้อ ใน รพ. เรื่องการล้างมือให้ครบ 7 ขั้นตอน ,กลุ่มงานจิตเวช เรื่องพัฒนาการในเด็ก,กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เรื่องการให้ความรู้ด้านอาหาร,งานห้องสมุด เกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล,กิจกรรมบำบัด เรื่องการกระตุ้นพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างความสนุกสนานและแจกของรางวัลอีกมากมาย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561     ณ บริเวณสนาม มลฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว