กลุ่มงานธนาคารเลือดฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ 2561

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ 2561 ของกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพระสงฆ์จากแจ้งเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ข่าว /ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ