รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของรพ.

                       นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของรพ. ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มกราคม ของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 82 ปี โดยมีพระสงฆ์จาก,วัดมหาวนาราม,             วัดสารพัฒนึกวัด,ศรีประดู่,วัดไชยมงคล,ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์,อนุสรณ์ แสงแดง