ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์

             นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์และคณะในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานห้องฉุกเฉินและระบบส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ