ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 136 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 000372900S_06_2559.zip
0.06 MB
29 มิ.ย. 2559
เวลา 16:29 น.
0 0
2 000372900S_05_2559.zip
0.06 MB
29 มิ.ย. 2559
เวลา 16:19 น.
0 0
3 000372900S_04_2559.zip
0.06 MB
29 มิ.ย. 2559
เวลา 15:15 น.
0 0
4 000372900S_03_2559.zip
0.06 MB
29 มิ.ย. 2559
เวลา 14:55 น.
0 0
5 000372900S_02_2559.zip
0.06 MB
29 มิ.ย. 2559
เวลา 14:46 น.
0 0
6 000372900S_01_2559.zip
0.06 MB
29 มิ.ย. 2559
เวลา 14:33 น.
0 0
7 000355100S_05_2559.zip
0.07 MB
28 มิ.ย. 2559
เวลา 10:19 น.
0 0
8 000354800S_04_2559.zip
0.07 MB
27 มิ.ย. 2559
เวลา 10:48 น.
0 0
9 000377200S_05_2559.zip
0.07 MB
27 มิ.ย. 2559
เวลา 10:21 น.
0 0
10 000377200S_04_2559.zip
0.07 MB
27 มิ.ย. 2559
เวลา 10:20 น.
0 0
11 000354800S_03_2559.zip
0.07 MB
23 มิ.ย. 2559
เวลา 16:27 น.
0 0
12 001388100S_05_2559.zip
0.11 MB
23 มิ.ย. 2559
เวลา 14:04 น.
0 0
13 000355800S_06_2559.zip
0.09 MB
23 มิ.ย. 2559
เวลา 11:32 น.
0 0
14 001094500S_05_2559.zip
0.11 MB
22 มิ.ย. 2559
เวลา 11:42 น.
0 0
15 001094500S_05_2559.rar
0.07 MB
22 มิ.ย. 2559
เวลา 11:41 น.
0 0
16 002482100S_05_2559.zip
0.09 MB
21 มิ.ย. 2559
เวลา 17:49 น.
0 0
17 002482100S_05_2559.zip
0.09 MB
21 มิ.ย. 2559
เวลา 17:49 น.
0 0
18 001420100S_05_2559.zip
0.09 MB
21 มิ.ย. 2559
เวลา 13:52 น.
0 0
19 000364400S_04_2559.zip
0.06 MB
20 มิ.ย. 2559
เวลา 12:11 น.
1 0
20 000364400S_03_2559.zip
0.07 MB
19 มิ.ย. 2559
เวลา 20:07 น.
5 0
21 000364400S_02_2559.zip
0.06 MB
19 มิ.ย. 2559
เวลา 19:43 น.
2 0
22 000364400S_01_2559.zip
0.07 MB
19 มิ.ย. 2559
เวลา 19:33 น.
6 0
23 000363500S_05_2559.zip
0.12 MB
18 มิ.ย. 2559
เวลา 21:53 น.
0 0
24 000366800S_05_2559.zip
0.11 MB
17 มิ.ย. 2559
เวลา 15:51 น.
0 0
25 000366800S_04_2559.zip
0.11 MB
17 มิ.ย. 2559
เวลา 15:51 น.
5 0
26 000366800S_03_2559.zip
0.11 MB
17 มิ.ย. 2559
เวลา 15:51 น.
3 0
27 002198400S_05_2559.zip
0.7 MB
17 มิ.ย. 2559
เวลา 08:54 น.
0 0
28 000364700S_05_2559.zip
0.06 MB
15 มิ.ย. 2559
เวลา 14:38 น.
0 0
29 001022400S_05_2559.zip
0.06 MB
15 มิ.ย. 2559
เวลา 14:30 น.
0 0
30 000361000S_05_2559.zip
0.06 MB
15 มิ.ย. 2559
เวลา 13:28 น.
0 0
31 000354500S_05_2559.zip
0.07 MB
14 มิ.ย. 2559
เวลา 12:06 น.
0 0
32 000360200S_05_2559.zip
0.06 MB
13 มิ.ย. 2559
เวลา 16:07 น.
0 0
33 000360200S_04_2559.zip
0.06 MB
13 มิ.ย. 2559
เวลา 16:07 น.
0 0
34 001144300S_05_2559.zip
0.59 MB
13 มิ.ย. 2559
เวลา 15:07 น.
0 0
35 000363900S_05_2559.zip
0.11 MB
13 มิ.ย. 2559
เวลา 10:27 น.
0 0
36 000353400S_05_2559.zip
0.06 MB
13 มิ.ย. 2559
เวลา 10:03 น.
0 0
37 002496500S_05_2559.zip
0.15 MB
13 มิ.ย. 2559
เวลา 09:01 น.
0 0
38 001507800S_05_2559.zip
0.07 MB
12 มิ.ย. 2559
เวลา 14:50 น.
0 0
39 000381800S_06_2559.zip
0.06 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 10:53 น.
0 0
40 000369800S_01_2559.zip
0.1 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 08:55 น.
0 0
41 000369800S_10_2558.zip
0.1 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 08:54 น.
0 0
42 000369800S_12_2558.zip
0.1 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 08:54 น.
0 0
43 000369800S_11_2558.zip
0.12 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 08:53 น.
0 0
44 000369800S_03_2559.zip
0.1 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 08:49 น.
0 0
45 000369800S_02_2559.zip
0.11 MB
11 มิ.ย. 2559
เวลา 08:48 น.
0 0
46 000359900S_05_2559.zip
0.11 MB
10 มิ.ย. 2559
เวลา 17:09 น.
0 0
47 002796800S_05_2559.zip
0.08 MB
10 มิ.ย. 2559
เวลา 15:26 น.
0 0
48 000374900S_05_2559.zip
0.06 MB
10 มิ.ย. 2559
เวลา 15:24 น.
0 0
49 000375000S_05_2559.zip
0.1 MB
10 มิ.ย. 2559
เวลา 15:13 น.
0 0
50 001022500S_05_2559.zip
0.06 MB
10 มิ.ย. 2559
เวลา 14:37 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136