ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4
1. วิธีการติดตั้งโปรแกรม SSdata
2. สำหรับโรงพยาบาลเครือข่าย-สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังการติดตั้งโปรแกรมSSData_Sub

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 24 หน้า

ลำดับที่
ชื่อไฟล์
Size
วันที่-เวลา
ดาวน์
โหลด
1
000372900S_06_2557.zip
0.11 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:29 น.
2
000372900S_05_2557.zip
0.1 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:29 น.
3
000372900S_04_2557.zip
0.1 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:29 น.
4
000372900S_03_2557.zip
0.11 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:28 น.
5
000372900S_02_2557.zip
0.12 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:28 น.
6
000372900S_02_2557.zip
0.12 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:24 น.
7
000372900S_02_2557.zip
0.12 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:24 น.
8
001096200S_06_2557.zip
0.25 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:44 น.
9
000372300S_06_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:21 น.
10
000372300S_05_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:21 น.
11
000356800S_06_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:20 น.
12
000377900S_05_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:56 น.
13
000377900S_04_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:56 น.
14
000377900S_03_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:55 น.
15
000377900S_02_2557.zip
0.09 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:55 น.
16
000377900S_01_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:37 น.
17
000377900S_06_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:11 น.
18
000377900S_05_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:10 น.
19
000376300S_06_2557.zip
0.11 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:28 น.
20
000371600S_06_2557.zip
0.12 MB
15 กรกฎาคม 2557
เวลา 18:02 น.
21
000366500S_06_2557.zip
0.08 MB
15 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:01 น.
22
000367600S_06_2557.zip
0.11 MB
15 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:28 น.
23
000355700S_06_2557.zip
0.1 MB
12 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:18 น.
24
000355700S_06_2557.zip
0.1 MB
12 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:18 น.
25
001144300S_05_2557.zip
0.46 MB
11 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:20 น.
26
000357700S_06_2557.zip
0.11 MB
11 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:19 น.
27
001144300S_06_2557.zip
0.54 MB
11 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:13 น.
28
000358000S_06_2557.zip
0.1 MB
11 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:54 น.
29
000358000S_05_2557.zip
0.1 MB
11 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:54 น.
30
000357200S_06_2557.zip
0.09 MB
10 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:58 น.
31
000370600S_06_2557.zip
0.07 MB
10 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:42 น.
32
000377200S_06_2557.zip
0.07 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:11 น.
33
000377200S_05_2557.zip
0.07 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:10 น.
34
001426400S_06_2557.zip
0.08 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:25 น.
35
001426400S_05_2557.zip
0.07 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:24 น.
36
001426400S_04_2557.zip
0.08 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:24 น.
37
000372701S_04_2557.zip
0.13 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:06 น.
38
000370000S_06_2557.zip
0.08 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:55 น.
39
001387800S_06_2557.zip
0.07 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:56 น.
40
000378500S_06_2557.zip
0.12 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:58 น.
41
000363200S_06_2557.zip
0.1 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 08:44 น.
42
000363000S_06_2557.zip
0.1 MB
08 กรกฎาคม 2557
เวลา 08:44 น.
43
000372600S_06_2557.zip
0.11 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 23:53 น.
44
000353100S_06_2557.zip
0.14 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:39 น.
45
000365800S_06_2557.zip
0.11 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:59 น.
46
000363300S_06_2557.zip
0.11 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:18 น.
47
001425300S_06_2557.zip
0.11 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:17 น.
48
000369800S_06_2557.zip
0.15 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:04 น.
49
001095000S_06_2557.zip
0.31 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:01 น.
50
000361800S_06_2557.zip
0.12 MB
07 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:43 น.
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24