ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 84 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 000366700S_08_2558.zip
0.1 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 12:38 น.
0 0
2 000366300S_08_2558.zip
0.08 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 12:05 น.
0 0
3 000356000S_08_2558.zip
0.1 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:58 น.
0 0
4 001387700S_08_2558.zip
0.07 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:52 น.
0 0
5 000376000S_08_2558.zip
0.12 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:42 น.
0 0
6 000358600S_08_2558.zip
0.08 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:27 น.
0 0
7 000381100S_08_2558.zip
0.1 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:16 น.
0 0
8 000381100S_08_2558.zip
0.1 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:16 น.
0 0
9 001096000S_08_2558.zip
0.16 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:15 น.
0 0
10 001485000S_08_2558.zip
0.06 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:12 น.
0 0
11 000366200S_08_2558.zip
0.08 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 11:07 น.
0 0
12 000382100S_08_2558.zip
0.1 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 10:38 น.
0 0
13 000377300S_08_2558.zip
0.06 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 10:34 น.
0 0
14 000355400S_08_2558.zip
0.1 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 10:26 น.
0 0
15 000365400S_08_2558.zip
0.07 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 09:44 น.
0 0
16 000380600S_08_2558.zip
0.06 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 09:37 น.
0 0
17 000380600S_08_2558.zip
0.06 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 09:37 น.
0 0
18 000370400S_08_2558.zip
0.06 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 09:15 น.
0 0
19 000375300S_08_2558.zip
0.06 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 09:11 น.
0 0
20 000378600S_08_2558.zip
0.12 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 09:07 น.
0 0
21 001095700S_08_2558.zip
0.12 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 08:59 น.
0 0
22 000370300S_08_2558.zip
0.11 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 08:58 น.
0 0
23 000359600S_08_2558.zip
0.11 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 08:53 น.
0 0
24 002357300S_08_2558.zip
0.11 MB
01 ก.ย. 2558
เวลา 08:18 น.
0 0
25 000353000S_08_2558.zip
0.13 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 18:20 น.
0 0
26 000379100S_08_2558.zip
0.07 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 16:12 น.
0 0
27 000369200S_08_2558.zip
0.08 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 16:10 น.
0 0
28 000365200S_08_2558.zip
0.06 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 16:07 น.
0 0
29 000358000S_08_2558.zip
0.06 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 15:35 น.
0 0
30 000358000S_07_2558.zip
0.06 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 15:35 น.
0 0
31 000358000S_06_2558.zip
0.06 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 15:34 น.
0 0
32 000358000S_05_2558.zip
0.06 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 15:34 น.
0 0
33 000358000S_04_2558.zip
0.06 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 15:34 น.
0 0
34 001022900S_08_2558.zip
0.11 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 15:02 น.
0 0
35 000363600S_08_2558.zip
0.11 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 14:36 น.
0 0
36 000359800S_08_2558.zip
0.07 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 14:31 น.
0 0
37 000369300S_08_2558.zip
0.07 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 12:01 น.
0 0
38 000380800S_08_2558.zip
0.07 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 10:57 น.
0 0
39 002796800S_07_2558.zip
0.16 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 10:27 น.
0 0
40 001485100S_08_2558.zip
0.07 MB
31 ส.ค. 2558
เวลา 09:36 น.
0 0
41 001023000S_08_2558.zip
0.07 MB
30 ส.ค. 2558
เวลา 17:58 น.
0 0
42 000362300S_08_2558.zip
0.07 MB
29 ส.ค. 2558
เวลา 09:49 น.
0 0
43 000357700S_08_2558.zip
0.1 MB
28 ส.ค. 2558
เวลา 16:12 น.
0 0
44 000360300S_06_2558.zip
0.06 MB
28 ส.ค. 2558
เวลา 11:16 น.
0 0
45 000360300S_06_2558.zip
0.06 MB
28 ส.ค. 2558
เวลา 11:05 น.
0 0
46 000360300S_05_2558.zip
0.06 MB
28 ส.ค. 2558
เวลา 10:53 น.
0 0
47 000360300S_04_2558.zip
0.06 MB
28 ส.ค. 2558
เวลา 10:43 น.
0 0
48 001022800S_08_2558.zip
0.11 MB
27 ส.ค. 2558
เวลา 10:54 น.
0 0
49 000355800S_08_2558.zip
0.11 MB
26 ส.ค. 2558
เวลา 14:01 น.
0 0
50 002482100S_07_2558.zip
0.17 MB
25 ส.ค. 2558
เวลา 15:32 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84