ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4
1. วิธีการติดตั้งโปรแกรม SSdata
2. สำหรับโรงพยาบาลเครือข่าย-สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังการติดตั้งโปรแกรมSSData_Sub

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 25 หน้า

ลำดับที่
ชื่อไฟล์
Size
วันที่-เวลา
ดาวน์
โหลด
1
001066901S_07_2557.zip
0.13 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 23:09 น.
2
000359800S_07_2557.zip
0.1 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 17:33 น.
3
000359800S_07_2557.zip
0.1 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 17:30 น.
4
000359600S_07_2557.zip
0.13 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 15:49 น.
5
001022800S_07_2557.zip
0.13 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:34 น.
6
000377800S_07_2557.zip
0.07 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:02 น.
7
000378500S_07_2557.zip
0.12 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:54 น.
8
000352500S_07_2557.zip
0.09 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:46 น.
9
002357300S_07_2557.zip
0.11 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:43 น.
10
001483200S_07_2557.zip
0.11 MB
31 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:12 น.
11
000374100S_03_2557.zip
0.12 MB
30 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:24 น.
12
001485100S_07_2557.zip
0.08 MB
30 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:09 น.
13
000370500S_07_2557.zip
0.08 MB
30 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:59 น.
14
000366900S_06_2557.zip
0.07 MB
29 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:46 น.
15
001096200S_03_2557.zip
0.23 MB
29 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:29 น.
16
001096200S_02_2557.zip
0.23 MB
29 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:29 น.
17
000358600S_04_2557.zip
0.07 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:59 น.
18
002796800S_06_2557.zip
0.16 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:06 น.
19
002796800S_05_2557.zip
0.16 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:06 น.
20
002796800S_04_2557.zip
0.14 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:06 น.
21
002796800S_03_2557.zip
0.13 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:06 น.
22
002796800S_02_2557.zip
0.13 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:06 น.
23
002796800S_01_2557.zip
0.13 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 12:05 น.
24
000377200S_04_2557.zip
0.07 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 11:53 น.
25
000374100S_02_2557.zip
0.11 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:59 น.
26
000371400S_04_2557.zip
0.11 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:51 น.
27
000371400S_03_2557.zip
0.11 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:50 น.
28
000371400S_02_2557.zip
0.11 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:50 น.
29
000371400S_01_2557.zip
0.12 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:50 น.
30
000380700S_06_2557.zip
0.12 MB
28 กรกฎาคม 2557
เวลา 09:01 น.
31
001096100S_06_2557.zip
0.31 MB
27 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:20 น.
32
000357500S_02_2557.zip
0.11 MB
22 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:02 น.
33
000357500S_06_2557.zip
0.1 MB
22 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:01 น.
34
000372900S_06_2557.zip
0.11 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:29 น.
35
000372900S_05_2557.zip
0.1 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:29 น.
36
000372900S_04_2557.zip
0.1 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:29 น.
37
000372900S_03_2557.zip
0.11 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:28 น.
38
000372900S_02_2557.zip
0.12 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:28 น.
39
000372900S_02_2557.zip
0.12 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:24 น.
40
000372900S_02_2557.zip
0.12 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 14:24 น.
41
001096200S_06_2557.zip
0.25 MB
21 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:44 น.
42
000372300S_06_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:21 น.
43
000372300S_05_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 16:21 น.
44
000356800S_06_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 13:20 น.
45
000377900S_05_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:56 น.
46
000377900S_04_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:56 น.
47
000377900S_03_2557.zip
0.08 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:55 น.
48
000377900S_02_2557.zip
0.09 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:55 น.
49
000377900S_01_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:37 น.
50
000377900S_06_2557.zip
0.1 MB
16 กรกฎาคม 2557
เวลา 10:11 น.
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25