ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 102 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 001094800S_11_2558.zip
0.21 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 13:50 น.
0 0
2 000359700S_11_2558.zip
0.11 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 13:30 น.
0 0
3 000380400S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 13:07 น.
0 0
4 000380800S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 12:54 น.
0 0
5 000380800S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 12:46 น.
0 0
6 001426600S_11_2558.zip
0.08 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 12:05 น.
0 0
7 000364200S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:59 น.
0 0
8 000359500S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:50 น.
0 0
9 001095900S_11_2558.zip
0.19 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:48 น.
0 0
10 001485000S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:44 น.
0 0
11 000356000S_11_2558.zip
0.1 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:42 น.
0 0
12 000372300S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:39 น.
0 0
13 000372300S_10_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:38 น.
0 0
14 000362100S_11_2558.zip
0.11 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:30 น.
0 0
15 000357700S_11_2558.zip
0.1 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:26 น.
0 0
16 000379500S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:26 น.
0 0
17 000376200S_11_2558.zip
0.08 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 11:13 น.
0 0
18 000369300S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 10:39 น.
0 0
19 001095300S_11_2558.zip
0.15 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 10:37 น.
0 0
20 000379200S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 10:30 น.
0 0
21 001022400S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 10:20 น.
0 0
22 000368700S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 10:17 น.
0 0
23 001022500S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 10:10 น.
0 0
24 001387800S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 09:55 น.
0 0
25 000378800S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 09:54 น.
0 0
26 000354900S_11_2558.zip
0.06 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 09:43 น.
0 0
27 000375800S_11_2558.zip
0.1 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 09:38 น.
0 0
28 000367500S_11_2558.zip
0.07 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 09:15 น.
0 0
29 000353000S_11_2558.zip
0.13 MB
02 ธ.ค. 2558
เวลา 08:08 น.
0 0
30 000372200S_11_2558.zip
0.12 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 17:34 น.
0 0
31 000364800S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 17:31 น.
0 0
32 001023000S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 16:27 น.
0 0
33 000362700S_11_2558.zip
0.11 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 16:18 น.
0 0
34 000355400S_11_2558.zip
0.1 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 16:07 น.
0 0
35 001387400S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 15:14 น.
0 0
36 000376600S_11_2558.zip
0.12 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 15:00 น.
0 0
37 001022900S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 14:58 น.
0 0
38 000359100S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 14:39 น.
0 0
39 000366300S_11_2558.zip
0.1 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 14:21 น.
0 0
40 001095600S_11_2558.zip
0.18 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 14:04 น.
0 0
41 000362200S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 14:03 น.
0 0
42 001096000S_11_2558.zip
0.15 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 13:51 น.
0 0
43 000371100S_11_2558.zip
0.1 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 13:50 น.
0 0
44 000361800S_11_2558.zip
0.11 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 12:44 น.
0 0
45 000373300S_11_2558.zip
0.07 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 12:42 น.
0 0
46 000371900S_11_2558.zip
0.1 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 11:38 น.
0 0
47 000355900S_11_2558.zip
0.1 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 11:26 น.
0 0
48 001094600S_11_2558.zip
0.21 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 11:21 น.
0 0
49 000355500S_11_2558.zip
0.11 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 11:02 น.
0 0
50 000379000S_11_2558.zip
0.13 MB
01 ธ.ค. 2558
เวลา 10:55 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102