ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 126 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 000380000S_04_2559.zip
0.07 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 13:44 น.
0 0
2 000359600S_04_2559.zip
0.12 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 11:06 น.
0 0
3 000374500S_04_2559.zip
0.13 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 10:50 น.
0 0
4 000374500S_04_2559.zip
0.13 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 10:50 น.
0 0
5 000362300S_04_2559.zip
0.07 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 10:49 น.
0 0
6 000373300S_04_2559.zip
0.06 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 10:25 น.
0 0
7 000380800S_04_2559.zip
0.07 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 10:09 น.
0 0
8 000354600S_04_2559.zip
0.06 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 09:47 น.
0 0
9 000372200S_04_2559.zip
0.12 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 09:34 น.
0 0
10 001425300S_04_2559.zip
0.1 MB
01 พ.ค. 2559
เวลา 06:05 น.
0 0
11 000369200S_04_2559.zip
0.08 MB
30 เม.ย. 2559
เวลา 11:50 น.
0 0
12 001387400S_04_2559.zip
0.06 MB
30 เม.ย. 2559
เวลา 11:01 น.
0 0
13 000379100S_04_2559.zip
0.07 MB
30 เม.ย. 2559
เวลา 10:00 น.
0 0
14 000364500S_04_2559.zip
0.07 MB
29 เม.ย. 2559
เวลา 16:45 น.
0 0
15 000363600S_04_2559.zip
0.11 MB
29 เม.ย. 2559
เวลา 16:08 น.
0 0
16 000355100S_02_2559.zip
0.07 MB
29 เม.ย. 2559
เวลา 15:34 น.
0 0
17 000355100S_01_2559.zip
0.06 MB
29 เม.ย. 2559
เวลา 15:34 น.
0 0
18 000368900S_04_2559.zip
0.08 MB
29 เม.ย. 2559
เวลา 14:47 น.
0 0
19 002357300S_04_2559.zip
0.1 MB
29 เม.ย. 2559
เวลา 14:11 น.
0 0
20 000352500S_04_2559.zip
0.07 MB
28 เม.ย. 2559
เวลา 14:18 น.
0 0
21 000354900S_04_2559.zip
0.06 MB
28 เม.ย. 2559
เวลา 11:12 น.
0 0
22 001485100S_04_2559.zip
0.06 MB
28 เม.ย. 2559
เวลา 09:40 น.
0 0
23 001227000S_07_2558.zip
0.11 MB
27 เม.ย. 2559
เวลา 10:45 น.
0 0
24 001426100S_01_2559.zip
0.07 MB
26 เม.ย. 2559
เวลา 15:55 น.
0 0
25 000376000S_04_2559.zip
0.11 MB
26 เม.ย. 2559
เวลา 10:06 น.
0 0
26 000375700S_03_2559.zip
0.1 MB
25 เม.ย. 2559
เวลา 17:37 น.
0 0
27 000381000S_03_2559.zip
0.11 MB
25 เม.ย. 2559
เวลา 16:51 น.
0 0
28 001094500S_03_2559.zip
0.1 MB
25 เม.ย. 2559
เวลา 16:10 น.
0 0
29 002496500S_03_2559.zip
0.24 MB
25 เม.ย. 2559
เวลา 14:09 น.
0 0
30 001022900S_04_2559.zip
0.07 MB
22 เม.ย. 2559
เวลา 16:33 น.
0 0
31 002482100S_03_2559.zip
0.11 MB
21 เม.ย. 2559
เวลา 23:33 น.
0 0
32 000363400S_01_2559.zip
0.07 MB
21 เม.ย. 2559
เวลา 14:53 น.
0 0
33 000363400S_03_2559.zip
0.07 MB
20 เม.ย. 2559
เวลา 15:03 น.
0 0
34 001420100S_03_2559.zip
0.11 MB
20 เม.ย. 2559
เวลา 13:43 น.
0 0
35 000372400S_03_2559.zip
0.07 MB
19 เม.ย. 2559
เวลา 14:32 น.
0 0
36 002198400S_03_2559.zip
0.84 MB
19 เม.ย. 2559
เวลา 13:36 น.
0 0
37 000371200S_02_2559.zip
0.11 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 16:11 น.
0 0
38 000371200S_01_2559.zip
0.11 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 16:11 น.
0 0
39 002796800S_03_2559.zip
0.08 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 14:33 น.
0 0
40 000371800S_03_2559.zip
0.07 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 13:42 น.
0 0
41 000367900S_03_2559.zip
0.06 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 12:00 น.
0 0
42 000380900S_01_2559.zip
0.07 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 10:31 น.
0 0
43 001507800S_03_2559.zip
0.07 MB
18 เม.ย. 2559
เวลา 08:34 น.
0 0
44 000363500S_03_2559.zip
0.12 MB
15 เม.ย. 2559
เวลา 10:08 น.
0 0
45 000368000S_03_2559.zip
0.06 MB
13 เม.ย. 2559
เวลา 14:54 น.
0 0
46 000373500S_03_2559.zip
0.12 MB
12 เม.ย. 2559
เวลา 15:09 น.
0 0
47 000375800S_03_2559.zip
0.1 MB
12 เม.ย. 2559
เวลา 15:08 น.
0 0
48 000375800S_02_2559.zip
0.1 MB
12 เม.ย. 2559
เวลา 15:08 น.
0 0
49 000375800S_01_2559.zip
0.1 MB
12 เม.ย. 2559
เวลา 15:08 น.
0 0
50 002796800S_03_2559.zip
0.08 MB
12 เม.ย. 2559
เวลา 14:37 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126