ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 78 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 002882900S_07_2558.zip
0.06 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 13:30 น.
0 0
2 000366700S_07_2558.zip
0.1 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 13:18 น.
0 0
3 000370400S_07_2558.zip
0.07 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 12:37 น.
0 0
4 000379500S_07_2558.zip
0.1 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 12:00 น.
0 0
5 000372200S_07_2558.zip
0.11 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 10:55 น.
0 0
6 000352500S_07_2558.zip
0.07 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 10:40 น.
0 0
7 000378600S_07_2558.zip
0.13 MB
02 ส.ค. 2558
เวลา 09:16 น.
0 0
8 001425300S_07_2558.zip
0.1 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 12:55 น.
0 0
9 000359600S_07_2558.zip
0.11 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 12:01 น.
0 0
10 000364500S_07_2558.zip
0.06 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 11:56 น.
0 0
11 001485000S_07_2558.zip
0.07 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 11:16 น.
0 0
12 000353000S_07_2558.zip
0.13 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 10:28 น.
0 0
13 000369200S_07_2558.zip
0.08 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 09:48 น.
0 0
14 001485100S_07_2558.zip
0.07 MB
01 ส.ค. 2558
เวลา 09:10 น.
0 0
15 001095800S_07_2558.zip
0.14 MB
31 ก.ค. 2558
เวลา 15:05 น.
0 0
16 000368900S_07_2558.zip
0.12 MB
31 ก.ค. 2558
เวลา 11:04 น.
0 0
17 000357700S_07_2558.zip
0.1 MB
30 ก.ค. 2558
เวลา 15:42 น.
0 0
18 001023000S_07_2558.zip
0.07 MB
29 ก.ค. 2558
เวลา 15:48 น.
0 0
19 000365200S_07_2558.zip
0.06 MB
29 ก.ค. 2558
เวลา 15:32 น.
0 0
20 000355400S_07_2558.zip
0.1 MB
29 ก.ค. 2558
เวลา 13:56 น.
0 0
21 001022900S_07_2558.zip
0.11 MB
29 ก.ค. 2558
เวลา 09:32 น.
0 0
22 000370600S_07_2558.zip
0.07 MB
29 ก.ค. 2558
เวลา 05:33 น.
0 0
23 000380800S_07_2558.zip
0.07 MB
28 ก.ค. 2558
เวลา 11:02 น.
0 0
24 000356000S_06_2558.zip
0.11 MB
28 ก.ค. 2558
เวลา 09:05 น.
0 0
25 000356000S_05_2558.zip
0.11 MB
28 ก.ค. 2558
เวลา 09:05 น.
0 0
26 000356000S_04_2558.zip
0.11 MB
28 ก.ค. 2558
เวลา 09:04 น.
0 0
27 000356000S_03_2558.zip
0.12 MB
28 ก.ค. 2558
เวลา 09:04 น.
0 0
28 000356000S_02_2558.zip
0.13 MB
28 ก.ค. 2558
เวลา 09:04 น.
0 0
29 001022800S_07_2558.zip
0.11 MB
27 ก.ค. 2558
เวลา 15:35 น.
0 0
30 000356000S_01_2558.zip
0.13 MB
27 ก.ค. 2558
เวลา 11:23 น.
0 0
31 001425800S_07_2558.zip
0.08 MB
27 ก.ค. 2558
เวลา 10:37 น.
0 0
32 000369100S_07_2558.zip
0.07 MB
27 ก.ค. 2558
เวลา 10:03 น.
0 0
33 000369100S_06_2558.zip
0.06 MB
27 ก.ค. 2558
เวลา 10:02 น.
0 0
34 000369100S_06_2558.zip
0.06 MB
27 ก.ค. 2558
เวลา 10:02 น.
0 0
35 002482100S_06_2558.zip
0.15 MB
25 ก.ค. 2558
เวลา 17:30 น.
0 0
36 000366500S_07_2558.zip
0.07 MB
25 ก.ค. 2558
เวลา 10:50 น.
0 0
37 000356000S_06_2558.zip
0.11 MB
24 ก.ค. 2558
เวลา 14:04 น.
0 0
38 000356000S_05_2558.zip
0.1 MB
24 ก.ค. 2558
เวลา 14:04 น.
0 0
39 000356000S_04_2558.zip
0.1 MB
24 ก.ค. 2558
เวลา 14:03 น.
0 0
40 000356000S_03_2558.zip
0.11 MB
24 ก.ค. 2558
เวลา 14:03 น.
0 0
41 000356000S_02_2558.zip
0.12 MB
24 ก.ค. 2558
เวลา 14:03 น.
0 0
42 000356000S_01_2558.zip
0.09 MB
24 ก.ค. 2558
เวลา 14:03 น.
0 0
43 000361000S_06_2558.zip
0.06 MB
23 ก.ค. 2558
เวลา 14:36 น.
0 0
44 000361000S_05_2558.zip
0.06 MB
23 ก.ค. 2558
เวลา 14:35 น.
0 0
45 000361000S_04_2558.zip
0.06 MB
23 ก.ค. 2558
เวลา 14:35 น.
0 0
46 001442300S_06_2558.zip
0.07 MB
23 ก.ค. 2558
เวลา 09:05 น.
0 0
47 001442300S_05_2558.zip
0.07 MB
23 ก.ค. 2558
เวลา 09:05 น.
0 0
48 001442300S_04_2558.zip
0.08 MB
23 ก.ค. 2558
เวลา 09:04 น.
0 0
49 000366200S_06_2558.zip
0.08 MB
21 ก.ค. 2558
เวลา 17:27 น.
0 0
50 000366200S_05_2558.zip
0.07 MB
21 ก.ค. 2558
เวลา 17:27 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78