ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 76 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 001094900S_06_2558.zip
0.21 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:25 น.
0 0
2 000364800S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:22 น.
0 0
3 000363200S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:13 น.
0 0
4 000363100S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:13 น.
0 0
5 000362700S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:12 น.
0 0
6 000362600S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:12 น.
0 0
7 000362500S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:12 น.
0 0
8 000376400S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:04 น.
0 0
9 000363200S_05_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:02 น.
0 0
10 000363100S_05_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:02 น.
0 0
11 000362900S_05_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:02 น.
0 0
12 000362700S_05_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:02 น.
0 0
13 000362600S_05_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:01 น.
0 0
14 000362600S_04_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:01 น.
0 0
15 000362500S_05_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 15:01 น.
0 0
16 000380000S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 14:47 น.
0 0
17 000359100S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 14:41 น.
0 0
18 000375600S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 14:05 น.
0 0
19 000363500S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 13:10 น.
0 0
20 000367300S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 12:08 น.
0 0
21 000367300S_05_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 12:08 น.
0 0
22 000377700S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 12:00 น.
0 0
23 000372200S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 11:42 น.
0 0
24 000368000S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 11:32 น.
0 0
25 000370900S_06_2558.zip
0.1 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 11:27 น.
0 0
26 000352600S_06_2558.zip
0.08 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 11:00 น.
0 0
27 000358600S_06_2558.zip
0.08 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:54 น.
0 0
28 000378300S_05_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:51 น.
0 0
29 001387800S_05_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:24 น.
0 0
30 001387800S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:23 น.
0 0
31 001094800S_06_2558.zip
0.24 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:17 น.
0 0
32 000355700S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:10 น.
0 0
33 000357400S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:10 น.
0 0
34 000355700S_06_2558.zip
0.06 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:09 น.
0 0
35 000354000S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:07 น.
0 0
36 000354000S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:07 น.
0 0
37 000353700S_06_2558.zip
0.08 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:06 น.
0 0
38 000353400S_06_2558.zip
0.07 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:06 น.
0 0
39 000370100S_06_2558.zip
0.12 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 10:04 น.
0 0
40 001094500S_06_2558.zip
0.11 MB
06 ก.ค. 2558
เวลา 09:54 น.
0 0
41 001425800S_06_2558.zip
0.08 MB
05 ก.ค. 2558
เวลา 20:11 น.
0 0
42 000358800S_06_2558.zip
0.07 MB
05 ก.ค. 2558
เวลา 15:59 น.
0 0
43 000358800S_05_2558.zip
0.07 MB
05 ก.ค. 2558
เวลา 15:59 น.
0 0
44 001426600S_06_2558.zip
0.06 MB
05 ก.ค. 2558
เวลา 10:56 น.
0 0
45 000376100S_06_2558.zip
0.11 MB
05 ก.ค. 2558
เวลา 10:48 น.
0 0
46 002796700S_06_2558.zip
0.09 MB
04 ก.ค. 2558
เวลา 14:45 น.
0 0
47 001485000S_06_2558.zip
0.07 MB
04 ก.ค. 2558
เวลา 13:39 น.
0 0
48 002374900S_06_2558.zip
0.07 MB
04 ก.ค. 2558
เวลา 13:33 น.
0 0
49 001425100S_06_2558.zip
0.11 MB
04 ก.ค. 2558
เวลา 13:33 น.
0 0
50 000359600S_06_2558.zip
0.11 MB
04 ก.ค. 2558
เวลา 13:33 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76