ดาวน์โหลดโปรแกรม SSData V 1.4.2
1.สำหรับสถานพยาบาลเครือข่าย(Sub)
2.โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการจัดสรรเงิน รพ.สต.
สรุปการจัดสรรเงินเครือข่าย


ส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อไฟล์ :


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 114 หน้า

# ชื่อไฟล์ Size วันที่-เวลา ดาวน์
โหลด
สถานะ
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ
1 000358500S_01_2559.zip
0.1 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 14:28 น.
0 0
2 000375600S_01_2559.zip
0.06 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 14:19 น.
0 0
3 000367100S_01_2559.zip
0.06 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 13:50 น.
0 0
4 000357400S_01_2559.zip
0.08 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 12:23 น.
0 0
5 000367700S_01_2559.zip
0.08 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 12:11 น.
0 0
6 000379100S_01_2557.zip
0.1 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 12:08 น.
0 0
7 000370500S_12_2558.zip
0.08 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 11:46 น.
0 0
8 000357700S_01_2559.zip
0.1 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 10:38 น.
0 0
9 002374900S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
10 002134300S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
11 001425100S_01_2559.zip
0.11 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
12 000354000S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
13 000353900S_01_2559.zip
0.1 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
14 000353700S_01_2559.zip
0.08 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
15 000353600S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
16 000353500S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
17 000353400S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
18 000353300S_01_2559.zip
0.08 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:36 น.
0 0
19 000353200S_01_2559.zip
0.08 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:35 น.
0 0
20 000353100S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:35 น.
0 0
21 000352700S_01_2559.zip
0.1 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:35 น.
0 0
22 000353800S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:34 น.
0 0
23 000357000S_01_2559.zip
0.07 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 09:27 น.
0 0
24 001095000S_01_2559.zip
0.09 MB
08 ก.พ. 2559
เวลา 08:32 น.
0 0
25 000363500S_01_2559.zip
0.12 MB
07 ก.พ. 2559
เวลา 20:07 น.
0 0
26 000357300S_01_2559.zip
0.06 MB
07 ก.พ. 2559
เวลา 15:05 น.
0 0
27 000357300S_12_2558.zip
0.07 MB
07 ก.พ. 2559
เวลา 14:38 น.
0 0
28 000358800S_01_2559.zip
0.08 MB
07 ก.พ. 2559
เวลา 13:22 น.
0 0
29 000358800S_12_2558.zip
0.08 MB
07 ก.พ. 2559
เวลา 13:22 น.
0 0
30 000371200S_11_2558.zip
0.11 MB
07 ก.พ. 2559
เวลา 11:12 น.
0 0
31 000370900S_01_2559.zip
0.1 MB
06 ก.พ. 2559
เวลา 15:34 น.
0 0
32 000366400S_01_2559.zip
0.06 MB
06 ก.พ. 2559
เวลา 11:44 น.
0 0
33 000367900S_01_2559.zip
0.06 MB
06 ก.พ. 2559
เวลา 11:24 น.
0 0
34 000366000S_01_2559.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 19:21 น.
0 0
35 000359900S_01_2559.zip
0.12 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 16:28 น.
0 0
36 001095200S_01_2559.zip
0.15 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 16:27 น.
0 0
37 000378600S_09_2558.zip
0.08 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 16:11 น.
0 0
38 000379100S_01_2559.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:47 น.
0 0
39 000355600S_01_2559.zip
0.06 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:46 น.
0 0
40 000380300S_10_2558.zip
0.1 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:41 น.
0 0
41 000378600S_01_2559.zip
0.08 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:36 น.
0 0
42 000378600S_12_2558.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:36 น.
0 0
43 000378600S_11_2558.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:35 น.
0 0
44 000378600S_10_2558.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 15:35 น.
0 0
45 001485000S_01_2559.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 14:26 น.
0 0
46 000374700S_12_2558.zip
0.11 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 13:39 น.
0 0
47 000368300S_01_2559.zip
0.12 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 12:58 น.
0 0
48 000360200S_01_2559.zip
0.06 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 12:55 น.
0 0
49 000380500S_01_2559.zip
0.06 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 12:20 น.
0 0
50 000372900S_12_2558.zip
0.07 MB
05 ก.พ. 2559
เวลา 12:11 น.
0 0
หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114