ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in Sodium chloride 0.45% W/V Injection 1,000 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dext...
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in Sodium chloride 0.45% W/V Injection 1,000 mL
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ย...
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in sterile water Injection 100 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dext...
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in sterile water Injection 100 mL
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ย...
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9% W/V Sodium chloride Injection 1,000 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9%...
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9% W/V Sodium chloride Injection 1,000 mL
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ย...
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sterile water for injection 100 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Ster...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in Sodium chloride 0.45% W/V Injection 1,000 mL ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in Sodium chloride 0.45% W/V Injection 1,000 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in sterile water Injection 100 mL ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Dextrose 5% W/V in sterile water Injection 100 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9% W/V Sodium chloride Injection 1,000 mL ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9% W/V Sodium chloride Injection 1,000 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sterile water for injection 100 mL ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sterile water for injection 100 mL
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9% W/V Sodium chloride Injection 100 mL ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 0.9% W/V Sodium chloride Injection 100 mL
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Finasteride 5 mg Tablet ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Finasteride 5 mg Tablet
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มสารน้ำและโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๕ กลุ่ม ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มสารน้ำและโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๕ กลุ่ม ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ฐานข้อมูลทางการแพทย์

สถานีวิทยุ ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ

เว็บ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์บริหารความเสี่ยง ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี 2555 จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการหยั่งเสียงประชามติ เพื่อสรรหาหัวหน้าพยาบาลคนใหม่
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ “รณรงค์พิษภัยบุหรี่ของชมรมผู้ไร้กล่องเสียง”
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดศึกพิชิตอ้วน พิชิตพุง 2 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ 12 สิงหามหาราชินี
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ครบรอบครั้งนี้ 58 ปี ยังหนุ่มๆๆๆ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สโมสรโรตารี จัดโครงการความร่วมมือมิตรภาพเพื่อสุขภาพ อุบล-จำปาสัก
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบรางวัลให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 33 ประจำปี 2555
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดคลินิค DPAC ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดวัดสุปัฏนาราม

 • การรักษาผู้ป่วย AKI ในระยะวิกฤต

  Definition of shock.

  Mornitoring in ICU.

  Hypernatremia.

 • Respiratory monitoring in critical care.

  Electrolytes.

  Acute respiratory failure.

  Intensive care unit.

 • การดูเเลผู้ป่วย Cardiogenic shock.

  Drug management in critical care Unit.

  การอ่าน EKG.

  การประเมินทางระบบประสาทในระยะวิกฤต

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
บริการ
Live Video
เกี่ยวกับเราโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000